Historie

Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozojedy_(okres_Praha-v%C3%BDchod)

Původní historická ves ležela jeden až dva kilometry severozápadně, v dnešní chatové oblasti, směrem k hradům Šember a Dolany. Zůstal z ní osamělý kostel svatého Martina se hřbitovem. Kostel je původně románský, později byl goticky a barokně přestavěn.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Černý Kostelec[2]
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Černý Kostelec[2]
  • 1868 země česká, politický okres Český Brod, soudní okres Černý Kostelec[2]
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy[3]
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy[4]
  • 1945 země česká, správní okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy[5]
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod[6]
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín[7]
  • 2007 Středočeský kraj, okres Praha-východ[8]

Rok 1932

Ve vsi Kozojedy (545 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 2 hostince, kovář, krejčí, 2 obuvníci, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kozojedy, švadlena, trafika.

Mapa z 19. stoleti: https://mapy.cz/19stoleti?x=14.8191315&y=49.9949868&z=15

Letecka mapa z roku 1938: http://archivnimapy.cuzk.cz/lms/LMS_wms_02e.html?mapfile=WMSA08.1938.CBRO67.02608&viewExtent=-717215.185,-1057157.103,-713546.284,-1053488.202&image_dir=d:/confms/lms/WMSA08/1938/CBRO